Historia

Historia  OSP DUŃKOWICE
1921-2011

 

 

W 1921 r. Franciszek Friedman syn właściciela ziemskiego założył OSP w Duńkowicach. Pierwszy naczelnikiem straży został Michał Siemiński. Od 1991 do dzisiaj naczelnikiem jest Józef Wilk. W okresie międzywojennym oraz podczas okupacji OSP posiadała pompę wodną, mosiężne hełmy, toporki, gong alarmowy, a także trąbkę sygnałową. Szczególną ofiarnością wykazali się strażacy w altach pięćdziesiątych, kiedy to w miejscowości Młyny i Korczowa uratowali życie pięciu osobom znajdującym się w płonących budynkach mieszkalnych.  W 1959 r. jednostka otrzymała pierwsza motopompę M-400. Dwa lata później posiadała już motopompę M-800 wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Oddaną do użytku w 1968 r.  remizę w znacznej części wybudowali strażacy w czynie społecznym. Wsparcia finansowego udzieliła Gminna Rada Narodowa, której przewodniczącym był Michał Podolak. W tym też roku jednostka otrzymała syrenę ręczną, a rok później zamontowano już syrenę elektryczną. W 1970 r. druhowie z Duńkowic wywalczyli II miejsce w konkursie na temat wiedzy pożarniczej na szczeblu województwa rzeszowskiego. W 1971 r. OSP otrzymała pierwszy samochód pożarniczy marki Żuk. Dwa lata później żeńska drużyna po raz pierwszy wystartowała w zawodach pożarniczych. Strażacy bardzo angażowali się w ratowanie dobytku mieszkańców podczas powodzi, które nawiedziły Duńkowice w latach 1964, 1974, 1980.

W 1997 r. jednostka otrzymała sztandar oraz pierwszy średni wóz bojowy marki Star 266. W 2004 r. została włączona do KSR-G. Trzy lata później posiadała już drugi samochód bojowy marki Magirus.. W 2006 r. druhowie wybudowali przed remizą figurę św. Floriana znajdującą się na cokole. W 2008 r. powstał klub HDK PCK przy OSP. Kilka miesięcy później właśnie w remizie została przeprowadzano udana otwarta akcja krwiodawstwa, w której uczestniczyli druhowie i mieszkańcy tej miejscowości.

Obecnie jednostka liczy 48 członków czynnych, w tym 13 druhen. Jednostka Operacyjno-Techniczna skupia 25 druhów. Funkcję Prezesa od  2006 roku pełni druh Grzegorz Błaszczyk.