Obchody 90-lecia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Duńkowicach

Aktualności » Obchody 90-lecia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Duńkowicach

 

Druhowie z OSP w Duńkowicach od kilku lat przygotowywali się do godnego uczczenia 90-lecia działalności.  Rozbudowali remizę, zagospodarowali plac wokół niej.

      2 lipca 2011 r. w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej odprawiona została Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem proboszcza ks. Krzysztofa Szczygielskiego. W koncelebrze uczestniczył kapelan strażaków Archidiecezji Przemyskiej ks. prałat Mieczysław Rusin. Ks. Krzysztof w homilii zaznaczył piękną służbę strażaków. Powiedział m.in.: „Przed 90-ciu laty nasza wieś mogła się już szczycić zorganizowaną OSP. Właśnie głód służby drugiemu człowiekowi kazał powołać tę jednostkę”. Na zakończenie Mszy św. ks. Mieczysław podziękował druhnom i druhom za służbę Bogu, Ojczyźnie i człowiekowi w potrzebie. Oprawę liturgiczną zapewnili druhny i druhowie, którzy także złożyli dary ofiarne,  w tym pozłacaną patenę.

Po Msz św. uczestnicy jubileuszu udali się na plac przed remizą, gdzie prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radymnie, wójt Gminy Radymno Stanisław Ślęzak wraz z przewodniczącym Rady Gminy Ryszardem Bocianem i prezesem OSP Duńkowice Grzegorzem Błaszczykiem odsłonili tablicę upamiętniającą 90-lecie działalności OSP oraz informującą o nadaniu tej jednostce imienia błogosławionego Jana Pawła II.  Tablicę z wizerunkiem i  zdaniem Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki, nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” ufundowała Rada Gminy Radymno oraz druhny i druhowie miejscowej OSP. Inicjatorem nadania imienia był prezes Błaszczyk.
Z uwagi na padający deszcz dalsza część uroczystości odbyła się Zespole Szkół. W hali sportowej gości powitał prezes Stanisław Ślęzak. Zabierając głos, powiedział m.in.: „Myślę, że strażacy zawsze zasługują na uwagę i poparcie. Przez 90 lat wiele się zmieniło, a strażacy ciągle bronią ludzi i chronią ich mienie przed niebezpieczeństwami”. Na zakończenie stwierdził: „Myślę, że nadanie imienia błogosławionego Jana Pawła II tej jednostce otworzy nową piękną kartę historii jej działalności. Przecież to imię zobowiązuje. Służcie nadal na chwałę Bogu i ku pożytkowi ludzi”. Następnie prezes Ślęzak przekazał prezesowi OSP Duńkowice Grzegorzowi Błaszczykowi pisemne podziękowanie za dotychczasową działalność jednostki.
Rys historyczny OSP w Duńkowicach przedstawił zebranym jej prezes.
Członek Prezydium ZOW ZOSP RP Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Adam Szumełda w asyście prezesa ZOP ZOSP RP w Jarosławiu Stanisława Górskiego odznaczył  naczelnika OSP w Duńkowicach Józefa Wilka Złotym Znakiem Związku OSP RP. Druh Wilk przez 20 lat pełni funkcję naczelnika OSP, której członkiem jest od 40 lat. Od wielu lat jest także członkiem ZOM-G ZOSP RP. Ofiarny, sumienny w wykonywaniu powierzonych mu obowiązków. Uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych oraz zawodów sportowo- pożarniczych. Świetny szkoleniowiec. W latach 90 wraz z seniorami oraz MDP zdobywał pierwsze miejsca w zawodach sportowo – pożarniczych m.in. gminnych, powiatowych.  
 Medalem im. B. Chomicza zostali wyróżnieni: druhna Danuta Socha oraz Andrzej Wolański
Podczas uroczystości kilkunastu druhów zostało uhonorowanych złotym, srebrnym i brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”, odznaką „Strażak wzorowy”. Złotym medalem wyróżniony został prezes OSP Grzegorz Błaszczyk, srebrnym: Marcin Kowal, Jan Turko, Krzysztof Sobolewski. Brązowym 17 członków OSP, w tym 11 druhen. Odznakę „Strażak wzorowy” otrzymało 9 druhów.

Podsumowano także wyniki Konkursu Plastycznego pod hasłem: „90 lat służby Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Zwycięzcami w poszczególnych grupach wiekowych zostali: Aleksandra Błaszczyk, Marzena Demska, Andżelika Krupa, Kamila Chlastawa, Wiktoria Nowak, Emilia Nowak. Nagrody najlepszym z najlepszych wręczyli Wójt Gminy Radymno Stanisław Ślęzak oraz sponsor Zbigniew Leśniowski.
Przybyli na uroczystość goście, wśród nich prezes ZOP ZOSP RP w Jarosławiu Stanisław Górski,  podkreślali w swoich wystąpieniach fakt, iż OSP to formacja,  która z poświęceniem podejmuje działania w walce z różnymi zdarzeniami.
Odczytano także listy okolicznościowe od  prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka, posłów na Sejm RP Mieczysława Kasprzaka i Mieczysława Golby, prezesa ZOW ZOSP RP Województwa Podkarpackiego Janusza Koniecznego, Wojewody Podkarpackiego Mirosława Karapyty, Starosty Powiatu Jarosławskiego Jerzego Batyckiego, Komendanta Powiatowego PSP w Jarosławiu mł. bryg. Piotra Białego, prezesa OSP w Kołaczycach Andrzeja Maziarza - zaprzyjaźnionej jednostki w powiecie jasielskim.

W imieniu Komitetu Obchodów Jubileuszowych druh Stanisław Ślęzak wraz Komendantem Białym wręczyli wszystkim seniorom: druhnom, które 40 lat wstecz należały do Kobiecej Drużyny Pożarniczej oraz druhom, z których najstarszy Tomasz Marciak,  liczący 90 lat życia, szczyci się 80-letnim stażem w OSP, pisemne podziękowania. W tym momencie w niejednym oku zakręciła się łza tęsknoty za tymi pięknymi młodymi latami całkowicie poświęconymi straży pożarnej.
Na zakończenie prezes Błaszczyk wręczył, w dowód wdzięczności za dotychczasową współpracę, grawertony: prezesowi ZOM-G Stanisławowi Ślęzakowi, przewodniczącemu rady Gminy Ryszardowi Bocianowi oraz Komendantowi Białemu wyrażając jednocześnie nadzieję na dalszą owocną współpracę.
Warto podkreślić, że druhowie z Duńkowic uczcili swoje 90-lecie rozbudową remizy. W 2008 r. dobudowano dodatkowy boks garażowy oraz pomieszczenia sanitarno-socjalne. Oprócz prac poprawiających funkcjonalność obiektu, jego estetykę, przebudowano w latach 2009-2010 w czynie społecznym ogrodzenie oraz zagospodarowano plac OSP. Środki finansowe na rozbudowę remizy oraz budowę ogrodzenia pochodziły z budżetu UG Radymno.
Po spożyciu obiadu uczestnicy jubileuszowych uroczystości wbili  symboliczne gwoździe w pamiątkową tablicę, na której jest wykaz wszystkich członków OSP oraz dokonali wpisów do kroniki jednostki. Oprawę muzyczną strażackiego święta zapewniła orkiestra dęta z OSP w Sośnicy, której kapelmistrzem jest Tadeusz  Zaręba. Dowódcą uroczystości, w której uczestniczyły także poczty sztandarowe OSP z: Korczowej, Łazów, Sośnicy, Świętego, Skołoszowa, Zabłociec, Radymna,   był st. kpt. Janusz Jabłoński z KP PSP w Jarosławiu. Całości świętowania dopełniła wspólna zabawa, która niewątpliwie  zintegrowała środowisko strażaków oraz zaproszonych gości i mieszkańców Duńkowic.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością między innymi: członek Prezydium ZOW ZOSP RP w Rzeszowie Adam Szumełda, prezes ZOP ZOSP RP w Jarosławiu Stanisław Górski, Starosta Powiatu Jarosławskiego Jerzy Batycki, Burmistrz Radymna Wiesław Pirożek, ks. proboszcz Krzysztof Szczygielski, Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Radymnie Bogdan Świder, z-ca Naczelnika  Wydziału Operacyjno Szkoleniowego KP PSP w Jarosławiu st. kpt. Krzysztof Kowal, dowódca JR-G PSP w Jarosławiu st. kpt. Zygmunt Jasiłek, jego zastępca asp. sztab. Krzysztof Skowron, wiceprezes Zarządu Rejonowego PCK w Jarosławiu Zdzisław Wójcik,   komendant komisariatu Policji w Radymnie kom.  Wiesław Markowicz, z-ca dowódcy Jednostki Wojskowej w Jarosławiu major Dariusz Tyl,  radni Rady Gminy w Radymnie, osoby wielkiego serca, które wsparły jubileusz.