Klub HDK PCK "Dar Serca" przy OSP Duńkowice

  • Spotkanie inauguracyjne HDK
    Spotkanie inauguracyjne HDK
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "Dar serca" przy OSP KSRG Duńkowice
W dniu 25 stycznia 2019 w remizie OSP Duńkowice odbyło się spotkanie organizacyjne klubu HDK. Na spotkaniu wybrano zarząd klubu, prezesem został dh Jacek Szyngiera, wiceprezesem dh Andrzej Fleszar, sektretarzem Beata Rogowska-Szyngiera, a skarbniekiem Monika Michałów. W tej chwili klub liczy prawie 30 członków. Zapraszamy w nasze szergi wszystkich którzy chcą pomagać oddając krew. Zainteresowanych prosimy o kontakt z zarządem klubu.

W roku 2019 Klub HDK Dar Serca oddał łącznie
17955 ml krwi
1200 ml osocza.

W roku 2020 Klub HDK Dar Serca oddał łącznie
20 250 ml krwi,
3000 ml osocza,
1800 ml płytek krwi.